Clip: Xúc động với lời cảm ơn những người tham gia cuộc chiến chống Covid-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã gửi lời cảm ơn những người hùng thầm lặng đang tham gia cuộc chiến chống Covid-19.