Những hình phạt kỳ lạ dành cho người không tuân lệnh cách ly ở Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ đã phải triển khai hàng loạt các hình quạt kỳ quặc đối với những người dân không tuân thủ việc cách ly.