Video: Đất rồng Quảng Ninh đã bay lên tầm cao mới

Điều làm nên thành công vượt trội của du lịch Quảng Ninh 1 phần được quyết định bởi sự ra đời của những công trình du lịch và hạ tầng hiện đại, quy mô, được đầu tư bởi những tập đoàn tư nhân lớn như Sun Group.