GIÁO DỤC

Trường ngoài công lập của Hà Nội được thu tiền hỗ trợ học trực tuyến
Hà Nội yêu cầu các trường học không được thu bất kỳ khoản phí học online nào
Trường PT Dân tộc nội trú Hậu Giang: Ngôi nhà thứ 2 của học sinh dân tộc thiểu số